โครงการ“บัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ”

อาจารย์อนุชา ขวัญสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ“บัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ”นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แดน อุตรพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร/สถาปนิก และกรณีศึกษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21)


263 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 393 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39066 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115219 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252679 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ