ประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2022)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2022) และร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง Functionalization-triggered fractionation of lignocellulosic biomass to afford cellulose-, hemicellulose-, and lignin-based functional materials โดย Professor Dr. Hiroshi Kamitakahara จาก Kyoto University, Japan และหัวข้อเรื่อง Advanced Nano Carbon Materials for Energy Storage Applications โดย ดร.อดิศร เตือนตรานนท์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี


339 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 421 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39094 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115247 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252707 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ