หน้าแรก

Faculty of Engineering and Architecture

ข่าวประชาสัมพันธ์

เฉพาะนักศึกษา ภาคปกติ 4 ปี- 5 ปี (นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ไม่มีเรียนปรับพื้นฐาน) ตารางปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 ศูนย์พื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราicon-1289753_960_720 (1)
งานบริหารและพัฒนาระบบ ขอแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการicon-1289753_960_720 (1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม1) icon-1289753_960_720 (1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม1)icon-1289753_960_720 (1)
👇👇ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม)👇👇
👇👇ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม)👇👇
📌เลื่อนการรับชุดครุยของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562📌
🎯🎯รายนามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562🎯🎯
📌ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่และวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563📌

🎯🎯🎯สมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ ลิ้งค์แนบ

🎯ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 👇👇👇👇
http://www.register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news201910150910772#.XnsQOOozaM9

🎯รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563👇👇👇👇
http://www.register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news201910090910790#.XnnG2YgzaUk

 

gallery

WORKING HOURS

จันทร์-ศุกร์ : 8.00น.-16.00น.

rajamangala university of technology suvarnabhumi

ศูนย์ นนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
PHONE : 0 2969 1369-74
FAX : 0 2525 2682
ศูนย์ สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
PHONE : 0 3554 4301 - 3
FAX : 0 3554 4299 - 300