หน้าแรก

Faculty of Engineering and Architecture

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป 

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป

ด้านบริหารและพัฒนาระบบ

ด้านวิชาการและวิจัย

ด้านพัฒนานักศึกษา

gallery

WORKING HOURS

จันทร์-ศุกร์ : 8.00น.-16.00น.

rajamangala university of technology suvarnabhumi

ศูนย์ นนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
PHONE : 0 2969 1369-74
FAX : 0 2525 2682
ศูนย์ สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
PHONE : 0 3554 4301 - 3
FAX : 0 3554 4299 - 300