หน้าแรก

Faculty of Engineering and Architecture

ข่าวประชาสัมพันธ์

**ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์**
**ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565**

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มคำร้อง สวท.

gallery

WORKING HOURS

จันทร์-ศุกร์ : 8.00น.-16.00น.

rajamangala university of technology suvarnabhumi

ศูนย์ นนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
PHONE : 0 2969 1369-74
FAX : 0 2525 2682
ศูนย์ สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
PHONE : 0 3554 4301 - 3
FAX : 0 3554 4299 - 300