หน้าแรก

Faculty of Engineering and Architecture

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบที่ ๒ รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบที่ ๒ รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม)
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ที่ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 – 11 มิ.ย. 64 ขอรับเงินคืน 10%
โดยแนบสำหนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ยื่นที่กองคลัง หรืองานการเงินศูนย์พื้นที่ที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันที่ 31 ส.ค. 64
*** ส่วนนักศึกษาเก่าทุกหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยปรับลด 10% เรียบร้อยแล้ว (ไม่ต้องขอรับเงินคืน) ***
การเรียนปรับพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 -5 ปี) **เทียบโอนไม่มีเรียนปรับพื้นฐาน**
**ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2564**
ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินค่ากีฬาภายใน *ตามรายระเอียด ดังนี้*
ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินค่าปฐมนิเทศคืน *ตามรายระเอียด ดังนี้*

gallery

WORKING HOURS

จันทร์-ศุกร์ : 8.00น.-16.00น.

rajamangala university of technology suvarnabhumi

ศูนย์ นนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
PHONE : 0 2969 1369-74
FAX : 0 2525 2682
ศูนย์ สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
PHONE : 0 3554 4301 - 3
FAX : 0 3554 4299 - 300