เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
👩‍🎓👨‍🎓โครงการบูรณาการการเรียนการสอน “OPEN House บริหารฯ อวดดี” คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 131 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
👨‍💻📈“โครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา” | 127 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🥈🎊ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “RMUT MUSIC AWARDS 2023”🧑‍🎤 | 111 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🏞โครงการเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์🌇 | 94 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558 | 176 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 | 179 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
📣🏫ประกาศ!! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การเข้า - ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 93 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🏫🖐โครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส | 98 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
👷‍♂️👷‍♀️โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการผลิต | 87 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🗑 กิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย | 118 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🛰โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 83 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🏞โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 112 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🛠โครงการฝึกอบรมและการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขามาตรวิทยามิติ | 80 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🏞โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ การประปานครหลวง (โรงงานผลิตน้ำบางเขน) | 86 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
💧โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ ส่วนซ่อมบำรุงโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาและหน้างานก่อสร้าง ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ | 80 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🚆โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ Maintenance Depot ศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS-หมอชิต | 91 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🔩โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท ครีเอทีฟ ออโตเมชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ | 98 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🏭โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (โรงงานอยุธยา) | 82 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🧑‍🏫👩‍🏫ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฎิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา | 134 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🔩โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CNC Milling Machine | 93 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรการ การใช้รถยนต์ราชการ | 133 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
👷‍♂️👷‍♀️โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากล (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม | 87 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
💧โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 75 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚠️❌โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY) | 70 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🏚‘แก้บนจนหลงใหล’ หลังเฉียดตาย!!! ‘อ.หมง – ดร.มงคล แก้วบำรุง’ มุ่งมั่น ‘นักวิทย์อนุรักษ์จิตรกรรมวัด’ | 53 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🛰Digital Governance Thailand 2023 (DGT 2023) ภายใต้แนวคิดประจำปีคือ “Happiness Creation” #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล | 68 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
👷‍♂️👷‍♀️โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 | 111 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🎊🎉ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 | 105 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🤝💝โครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา | 113 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
🖲โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 109 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
🧑‍🏭👩‍🏭กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 98 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
👩‍🏭👨‍🏭กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 103 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
👩‍💻👨‍💻ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การแนะแนวนักศึกษาและสหกิจศึกษา | 111 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
🤝ขอความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาลัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 | 128 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
🤝ขอเผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 77 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
👩‍🎓👨‍🎓บัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2564 | 96 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
🎊⚙️คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 | 123 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
👨‍💼ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 | 98 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
👨‍🔧👩‍🔧โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ | 119 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
😊ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 98 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
👩‍💻โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน | 92 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
😊ต้อนรับ Mr.Takashi Sakakibara (Chief Operating Officer Director) CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น | 65 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
⚡️โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี รุ่น 2 | 87 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ปี 2566) | 109 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Woman in Engineering 👷‍♀️ | 115 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
⚡️โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี รุ่นที่ 2 | 57 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
👩‍💻ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ 1/2566 | 90 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
🔩โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำหลักสูตร Premium Course สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 69 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🌉“โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้” กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการกระทำผิดในงานวิศวกรรมหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของ ป.ป.ช. | 56 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
👷‍♀️👷โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 | 61 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 143 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11149 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77643 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90659 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ